Odstop od pogodbe/naročila

Kupec lahko v skladu s 43. členom Zakona o varstvu potrošnikov v 8 dneh po prejemu blaga ponudniku pisno na e-poštni naslov info@sladkikrompir.si sporoči odstop od pogodbe oz. naročila.

Ob vračilu morajo biti izdelki neodprti, nerabljeni, nepoškodovani, količinsko nespremenjeni. Vračilu je potrebno obvezno priložiti tudi račun za blago, osebne podatke in transakcijski račun, kamor kupec želi prejeti vrnjeno plačilo.

Kupec mora blago vrniti podjetju v 15 dneh po pisnem sporočilu na naslov podjetja, ki je naveden na dnu tega dokumenta.

V skladu z 3 točko petega odstavka 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe za blago, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe.

Stroški pošiljanja vrnjenega blaga so na strani kupca. Ponudnik vrne celotno kupnino zmanjšano za manipulacijske stroške (poštnina in bančna transakcija) takoj, ko je to mogoče, najkasneje v roku 15 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe.Vračila vplačil vršimo na TRR-kupca.

Obrazec za vračilo